Gå til sidens hovedinnhold

Vil fjerne laksetrailere fra veiene – Trøndelag bevilger penger

Artikkelen er over 1 år gammel

Kysthavnalliansen har søkt fylkeskommunene Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal om støtte til en treårig målrettet satsing for å gjøre Midt-Norge til en foregangsregion for godsoverføring til sjø. Videreutvikling av Tenketank Midt-Norge står sentralt i arbeidet for å få de ulike transportmåtene til å samhandle langt bedre enn i dag.

Dette skriver Kysthavnalliansen i en pressemelding.

Kysthavnalliansen

Kysthavnalliansen har tidligere har bestått av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Nå er Trondheim Havn IKS og Helgeland Havn IKS også med i alliansen.

Med 34 kommuner fra Nordmøre til Helgeland  i ryggen blir alliansen en enda mer kraftfull og viktig støttespiller for vekst og verdiskaping i de viktigste kystnæringene i Midt-Norge.

Kysthavnalliansen er initiativtaker til Tenketank Midt-Norge Sjø, et samarbeidsforum mellom midtnorsk laksenæring, store nasjonale vareeiere, rederier og lastebilnæring, organisasjoner og myndigheter. Tenketanken har nylig lagt fram en skisse til et statlig lakseincentiv, som kan bidra til å fjerne flere tusen laksetrailere og vogntog fra veiene hvert år.

Trøndelag fylkeskommune går nå inn i den treårige satsingen med inntil 1.425.000 kroner, slik Kysthavnalliansen opprinnelig søkte om. Hovedutvalget forutsetter at også Møre og Romsdal og Nordland fylkeskommuner bidrar med finansiering til satsingen.

– Dette prosjektet legger til rette for at Midt-Norge kan ta en aktiv pådriverrolle for videre vekst i sjømatnæringen, og redusere kommende samfunns- og miljøkostnader som økt godstransport kan medføre. Tenketank Midt-Norge Sjø samler strategisk viktige aktører i logistikkjeden, og har allerede bidratt til økt interesse og oppmerksomhet om temaet, sier Terje Sørvik (Ap), som er hovedutvalgets leder i Trøndelag - ifølge pressemeldingen.

Les også

Midt-Norge går sammen for overføring av godstransport fra land til sjø: – Dette er noe vi har jobbet med i åtte år

Sjømat på kjøl er mulig

– Tilrettelagt sjøtransport av laks til Europa åpner også for store importvolumer kan flyttes fra vei til sjø. Dersom vi ikke lykkes med dette, vil europa- og fylkesveier i løpet av få år bli omtrent uframkommelige, sier havnedirektør i Trondheim havn, Knut Thomas Kusslid.

Kusslid overtar nå som leder av Kysthavnalliansen etter Kurt Jessen Johansson i Helgeland Havn.

– Deltakere i Tenketank Midt-Norge Sjø har allerede demonstrert hvordan sjøtransport oppfyller laksenæringens krav til kvalitet og framføringstid, sier Jessen Johansson i pressemeldingen.

Lanserer lakseincentiv

Regjeringen fjernet i år den statlige incentivordningen for overføring av gods fra veg til sjø. Tenketank Midt-Norge Sjø har etter dette lansert det såkalte lakseincentivet. Det selvfinansierende lakseincentivet vil forplikte lakseprodusenter til å benytte sjøtransport, mot å få merkostnadene dekket gjennom produksjonsøkning.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk presentert skissen til det nye virkemidlet under et besøk på Namdalskysten tidligere denne uka. Statsråden mener lakseincentivet er så interessant at han nå vil diskutere forslaget med både Fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet.

– Oppdrettslaksen er nøkkelen til å fjerne tusenvis av sørgående laksetrailere og nordgående godsbiler fra vegene. Frakt av laks til Europa sjøveien vil også redusere klimautslipp, øke trafikksikkerheten på veiene og bidra vesentlig til at staten når sine mål om godsoverføring, sier Knut Thomas Kusslid i Kysthavnalliansen i pressemeldingen.

Les også

Havna inngår internasjonalt samarbeid

Kommentarer til denne saken