Vil dele ut 175 millioner i ekstraordinære midler. Ønsker å framskynde en rekke prosjekter

10 millioner er øremerket til vedlikehold og ombygging av Kristiansund videregående.