Vil bygge om brygga til fritidsbolig – det er rådmannen imot

Politikerne vil samle inn mer dokumentasjon før de tar sin avgjørelse.