Vil beholde domstolene i Kristiansund og Surnadal som i dag

Fylkeskommunedirektøren foreslår å opprettholde dagens struktur, med tingrett i Kristiansund og jordskifterett i Surnadal.