Ukraina etterspør nå både jetjagere og tanks for å slå tilbake russiske angrep og å gjenerobre ukrainsk okkupert territorium. Tanks kommer fra flere land: Storbritannia, Polen, Tyskland, USA, Norge, Nederland, Spania, Frankrike, Finland og senere også Sverige. Den 28/1 opplyste ukrainske myndigheter at antall lovede tanks var kommet opp i 321. På sin tur til Japan og Sør-Korea nylig har NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg oppfordret Sør-Korea til å gi våpenhjelp til Ukraina. En får håpe at koreanerne kan levere moderne tanks.

Russland forbereder en storoffensiv i de kommende månedene. Ukrainas president hevder at den allerede er begynt. Derfor er det viktig at våpenhjelpen fra allierte land kommer raskt på plass. En russisk seier eller delseier i Ukraina vil skape en usikker og om mulig enda mer spent sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Hvis Putin oppnår noe, vil han etter alle solemerker ha mer, enten i Ukraina eller andre av Russlands naboland, for eksempel i De baltiske land, Moldova eller Georgia. Og for Ukraina står det om landets eksistens som uavhengig stat. I denne situasjonen må også vårt forsvar styrkes, med materiell og personell. Det er sterkt å beklage at Sjøheimevernet ikke lenger eksisterer. Og en økning av HV-styrken på 500 mann i år er etter mitt skjønn altfor lite. På sitt største var den på 83.000 mann, altså har det skjedd over en halvering av mannskapsstyrken.