Dette skrev forskning.no i 2012: «Eirik Raude kunne dyrke korn på Grønlands sydspiss for 1000 år siden. Det viser et nytt sensasjonelt funn av kornaks på bunnen av en eldgammel gjødselhaug.» Utgravingen ble utført av Peter Steen Henriksen og arkeolog Caroline Polke Hansgaard.

forskning.no er en nettavis om norsk og internasjonal forskning. Nettavisen bringer nyheter og bakgrunnsstoff om alle fagfelt. Nettavisen ble i 2002 startet på initiativ fra Norges forskningsråd, og 12 forskningsinstitusjoner var med fra starten. Blant eierne er de fleste av landets universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, i alt 80 institusjoner pr august 2021.

I dag dyrkes det ikke korn på Grønland, for det var varmere på Grønland for 1000 år siden enn det er i dag. Kan dette være et bidrag i klimadebatten?