Gå til sidens hovedinnhold

Videregående opplæring for framtida?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SV er uroa over de innsparingskrava som er lagt fram for videregående opplæring i Møre og Romsdal. Tall så langt viser at det må kuttes kostnader for rundt 100 mill. kroner fram mot 2023. Hvis dette gjennomføres, er SV redd for at opplæringstilbudet til elevene vil bli betydelig svekka.

Oversikter som er lagt fram, viser at Møre og Romsdal er inne i en svært god periode for videregående opplæring. Fylket er blant de fremste når det gjelder elever som fullfører i skole eller består fagprøver. Det er denne gode trenden som settes i fare gjennom de kuttforslagene som er lagt fram.
Skal det gjennomføres nedskjæringer i den størrelse det her er snakk om, er det ordninger som støtter opp under at flest mulig elever klarer seg gjennom utdanningsløpet som må tas bort. Dette kan dreie seg om midler til tilrettelagt opplæring, igangsetting av tilbud med relativt få søkere ofte ved de mindre skolene, dyre tilbud innen yrkesfag mm. Færre elever vil få begynne med det de aller helst ønsker seg. Et alternativ er å sentralisere skolestrukturen, og legge ned skoler i distriktene.

SV i Møre og Romsdal går til valg på å bevare en desentralisert skolestruktur.

Forsking viser at elever som får oppfylt sine primærønsker med hensyn til valg av skole og utdanningstilbud, har høyere sannsynlighet for å gjennomføre utdanningsløpet. Videre har hybelboere lavere gjennomføringsgrad enn de som kan bo hjemme.
Å sette dette i spill, er etter SV sin mening ikke forenlig med en videregående opplæring for framtida.

De videregående skolene er også viktige institusjoner for å bevare levende lokalsamfunn i mange kommuner i Møre og Romsdal. De kan sammenliknes med store hjørnesteinsbedrifter i f.eks. Tingvoll, Rauma, Stranda, Surnadal, Sykkylven eller Sunndal. De videregående skolene er viktige kompetansearbeidsplasser som er med på å sikre bosettinga. Her har fylkeskommunen et særlig ansvar som regional utviklingsaktør.

Derfor vil SV kjempe for ressursene til videregående opplæring også i framtida.

Kommentarer til denne saken