Gå til sidens hovedinnhold

Viderefører lokale koronatiltak i Kristiansund

Dette er koronatiltakene og -anbefalingene som gjelder for Kristiansunds innbyggere nå.

For en uke siden vedtok kommuneoverlegen nye, lokale koronatiltak i Kristiansund. De hadde varighet på én uke, men nå blir de videreført i sju nye dager fra og med onsdag 24. november.

Dette innebærer oppskalering av TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus.

Les også

Har vedtatt nye koronatiltak i Kristiansund: – Vi prøver å gå inn der smitterisikoen er størst

Vedtaket

Dette er vedtaket som Kristiansund kommune har gjort:

1. Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

2. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør være tidligst på dag 5 av karantenen. Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.

Munnbind

Samtidig videreføres de lokale anbefalingene for Kristiansunds innbyggere. De to første anbefalingene retter seg mot nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

1. Dersom du har vært i nærkontakt med en koronapositiv bør du bruke munnbind i 7 dager i det offentlige rom der hvor du ikke klarer å holde 1 meters avstand (butikker, kjøpesenter, kollektivtransport)

2. Dersom du har hatt nærkontakt med en koronapositiv bør du ikke dra på organiserte fritidsaktiviteter eller private og offentlige arrangement i 7 dager

3. Utsett besøk hos sårbare grupper (eks beboere i sykehjem eller omsorgsboliger) i 7 dager dersom du har vært i nærkontakt med en koronapositiv

Den siste anbefalingen (nr 4.) gjelder mer generelt for å bremse infeksjonspresset i byen:

4. Dersom en person hjemme hos deg har luftveisinfeksjon uavhengig av årsak, bør du bruke munnbind i det offentlige rom dersom du ikke klarer å holde 1 meters avstand. (Dette gjelder ikke for arbeidsplasser hvor munnbind er til hinder for arbeid og kommunikasjon).

Anbefalingene om munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, elever i skoletiden og personer som ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker. Alle anbefalingene gjelder inntil ny beskjed blir gitt

Kristiansund kommune opplyser samtidig om ansvaret som alle innbyggere har:

  • Vær hjemme om du er syk
  • Bestill test
  • Infomer dine nærkontakter
  • Har du testet positivt på hurtigtest, bestill pcr på c19.no

Kommentarer til denne saken