Videorom skal gi økt nærhet

Mandag fikk John Kuløy æren av å ta i bruk det nye videorommet ved Kristiansund sykehus.