Orkanen Matthews herjinger i Haiti har ført til komplett ødeleggelse. Telefonnettet er nede. Elektrisiteten er borte. Området er fullstendig isolert, og alle er i ferd med å gå tomme for mat og penger.