Helse Midt-Norge har investert 12 millioner kroner i nytt laboratorium for produksjon av kreftmedisin ved sykehuset i Kristiansund.