Tor Olsen gleder seg over at skøytehallen i Kristiansund reiser seg.