Kristiansund sanitetsforening skaffer inntekter til trivselstiltak på sykehjem.