Etter mange år med forfall her Sparebank 1 Nordvest satt prakteiendommen i stand.