For fem måneder siden falt Jorunn Hoem stygt og fikk sterkt nedsatt funksjonsevne. Etter å ha fullført opptreningsprogram med tett oppfølging av et tverrfaglig team har hun vunnet hverdagen tilbake.