For tida er blekket knapt tørt på et vedtak i Arbeiderpartiet før Sve er ute med kritikk. Nå sist fordi Arbeiderpartiet ikke uten videre kan love en fullverdig fødeavdeling i Kristiansund etter at fellessykehuset (SNR) er bygget.

Det foreløpige bunnpunktet i debatten har ellers Steinar Wiik Sørvik stått for ved å ta i bruk landssvik-retorikk som normalt brukes av folk aller ytterst på høyre fløy.

Noen søker samarbeid, leter etter kompromisser og gode løsninger og er svært forsiktige med lovnadene. Andre dyrker konflikter, lover mye og er mindre interessert i hverken samlende løsninger eller å holde egne lovnader.

De tillitsvalgte fra Kristiansund og Molde Arbeiderparti, som har sittet i hele helga for å prøve å finne en felles vei ut av de mest betente konfliktene i fylket noensinne, tilhører første kategori. Trump og Sve tilhører muligens den andre.

– Verden er stappfull av mennesker som skaper konflikter. For meg er «kompromiss» et av de vakreste ordene vi har, sa Thorvald Stoltenberg. (https://www.dagbladet.no/magasinet/for-meg-er-kompromiss-et-av-de-vakreste-ordene-vi-har/68537739). Et langt liv som politiker og diplomat hadde lært han verdien av å komme fram til en løsning som alle parter kan leve med.

Ber Ap snu i fødesaken

Kaller Ap-politikere for quislinger: – Et ord man bør bruke med den største omhu

Støtter fullverdig fødeavdeling

Ulempen med et kompromiss er at ingen får det helt som de vil. Og kompromisset er selvfølgelig svært lett å kritisere for dem som ikke er interessert i å finne en samlende løsning – eller som later som om det ikke er nødvendig å ta vanskelige valg.

Krevende

I realiteten vil det bli krevende å opprettholde et trygt og godt fødetilbud i Kristiansund etter at SNR er på plass. Vi tror det er fullt mulig å få til, blant annet gjennom et nært samarbeid mellom de to sykehusene. Men det kommer selvsagt til å koste. De siste seks årene har Frp stemt ned alle forslag fra Arbeiderpartiet på å øke bevilgningene til sykehusene i Norge. Frp mangler derfor troverdigher når de gir skattekutt til dem som har mest fra før, framfor å sørge for penger nok til et godt, desentralisert helsetilbud. Det blir litt som når Trump kritiserer WHO for å gjøre en for dårlig jobb i koronapandemien, samtidig som han kutter pengestøtten til samme organisasjon. Da Frp la eldreombudet til Ålesund, selv om fylkeskommunen anbefalte Kristiansund, viste de for øvrig hvor høyt de prioriterer nordfylket når de får sjansen.

Enkle bilder

Den opprivende sykehusstriden har vært vanskelig for alle oss som bor både på Nordmøre eller i Romsdal. Konfliktnivået har vært på et nivå som har gjort samarbeid vanskelig. Slike tider er godt tilpasset Trump, Sve og Sørvik. De kan presentere enkle løsninger og tydelige fiendebilder. Av og til er konflikt nødvendig, men på et tidspunkt må noen ta ansvar for å skape fred. Tillitsvalgte i Molde og Kristiansund Arbeiderparti har tatt på seg den rollen med å gå i front. Det var smått historisk da tillitsvalgte fra alle deler av Arbeiderpartiet i fylket samlet seg til et felles standpunkt i saka. Det har kostet litt både i Molde og Kristiansund. Forutsigbart nok var kommentarfeltene både i TK og RB preget av utskjelling da saka ble kjent. Men som Thorvald Stoltenberg sier: «Verden er stappfull av mennesker som skaper konflikter. Hvis det dukker opp en person som bevisst forsøker å unngå konflikt for å løse et problem, så skal vi ta godt vare på ham eller henne. Disse menneskene er svært verdifulle.»

3. november skal velgerne i USA ta stilling til om de ønsker fire nye år med Trump og konflikt, eller om de ønsker å ta en annen vei. Vi som bor på Nordmøre eller i Romsdal må også bestemme oss for hvilken vei vi vil gå.

Jeg tror samarbeid, samhold og sterke felleskap er den beste oppskriften for å bygge et godt og trygt sykehustilbud for alle innbyggere både på Nordmøre og i Romsdal. Derfor står jeg sammen med tillitsvalgte i Molde og Kristiansund Arbeiderparti – og Thorvald Stoltenberg. Så får heller Sve og Sørvik krige videre.