Gå til sidens hovedinnhold

– Vi trenger ikke bygge store laboratorier, vi har dem rett utenfor svabergene våre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stig Anders Ohrvik har et interessant innlegg om Havriket på ksu.no 21. september (og på tk.no). Viktig er det å merke seg, som Ohrvik sier, at Nordlandsforskning trolig ikke har fått med seg selve årsaken til at utredningen ble bestilt, at forskerne «ikke kjente godt nok til historien med interne kamper i Møre og Romsdal». Derfor er forskernes anbefaling om av vi må satse mer på å redusere betydningen av grensene for optimistisk. Det er jo nettopp dette som er problemet. For å lykkes med utvikling av industri basert på havrommet på bred front, må det satses på bedre samferdsel mellom kommunene i Havriket, samarbeid om forskning og etablering av ny industri, spesielt i samarbeid med eksisterende aktører.

Vil kunne blomstre

Innen samferdsel er det i dag en stor ulempe at det tar 4 timer å kjøre fra Kristiansund til Hitra, selv om man kan se Hitra fra Varden. Samarbeid mellom bedrifter i Havriket (Frøya, Hitra, Smøla, Aure, Heim, Averøy, Kristiansund) vil blomstre med bedre samferdselsmuligheter. Med en allerede godt utbygd servicenæring for oljevirksomheten, har Kristiansund alle forutsetninger for å styrke sin rolle her. Transport av laks er en viktig faktor. Med bedre veier, broer og tuneller kan dette oppnås. Alt ligger til rette for å øke lengden på Kvernberget flyplass for å kunne ta store lastefly. Merkelig at Avinor ikke allerede har gjort dette. Da kan det etableres en lakserute til andre land og verdensdeler.

Det vil også være en stor fordel å koordinere avgangene til hurtigbåten slik at næringsdrivende fra øyene kan rekke morgenflyet fra KSU til Oslo og tilbake om ettermiddagen. Dette vil kunne gi en betydelig økning av flytrafikken. Med bedre samferdsel vil også sykehuset i Kristiansund kunne benyttes av kommunene i dette Havriket. Da vil det være naturlig å organisere det som en del av St. Olavs HF, og vi slipper den stadige kampen mot de andre sykehusene i HMR.

Laboratorier rett utenfor svabergene

Forskning og utvikling vil være en viktig innfallsport til mer industri og arbeidsplasser. Med Campus Kristiansund under oppbygging vil fagområdene lett kunne knyttes opp mot næringer i havrommet, som Ohrvik nevner. Vi trenger ikke bygge store laboratorier, vi har dem rett utenfor svabergene våre. Ledige arealer både på Fiskeribasen, Vestbase, Averøy og eventuelt Bolgneset kan komme til nytte. Ettersom NTNU ligger bare et par steinkast unna, dvs. noen få timer med hurtigbåten, burde masterplanen lages i samarbeid med universitetet. Rektor Gunnar Bovim, tidligere direktør i Helse Midt-Norge RHF, var negativt til et slikt samarbeid, ifølge ordfører Neergaard. Kanskje denne pipen får en annen lyd dersom vår neste kunnskapsminister synes at ideene er verdt å satse noen penger på? Her kan lokale politikere ta initiativet. Med en sørligere fylkesgrense vil alt dette være lettere å realisere.

Les også

Må fjerne barrierer som hindrer utvikling av Havriket

Kommentarer til denne saken