Økte priser på mat, drivstoff og strøm rammer alle, men det er de som har aller minst som virkelig må snu på hver eneste krone for å få det til å gå rundt. Minstepensjonister og uføre er blant dem.

I dag har mange minstepensjonister, rundt om i landet, ikke en pensjon det er mulig å leve av, særlig gjelder dette enslige minstepensjonister. Faktisk er nivået så lavt at mange lever i fattigdom. I velferdsstaten Norge skal det ikke være sånn at de eldre må velge vekk varm middag, for å få råd til å betale regningene. Derfor er vi nødt til å heve minstepensjonen til et nivå det er mulig å leve av.

Systemet straffer uføre

Det pågår nå en debatt i fagbevegelsen som handler om hvordan dagens pensjonssystem rammer folk som ikke klarer å jobbe til de blir 67, og om folk som har tunge jobber eller ei helse som svikter. I dag er pensjonssystemet lagt opp slik at pensjonen din blir justert etter hva din forventede levealder er, blant annet for å motivere deg til å jobbe lenger. Men denne regelen er veldig usosial og slår særlig skeivt ut for noen grupper. Uføre har for eksempel ikke mulighet til å velge å stå i jobb for å kompensere for tapet.

Det kan ikke være sånn at man får dårligere pensjon fordi man må gå av eller blir ufør til feil tid. Det gir ikke folk med de tyngste yrkene den pensjonen de trenger. Derfor vil SV avskaffe en levealdersjustert pensjon for uføre.

Bør samarbeide med SV

Det er bra at det nå kommer en større debatt om pensjonssystemet. Skal vi skape tillit til pensjonssystemet må vi snakke om mer enn bare statens utgifter. Vi må også snakke om hvordan pensjonssystemet slår ut for den enkelte. Nå foreslår SV på Stortinget at vi både øker minstepensjonen og avskaffer levealdersjustering for uføre.

Tidligere i vinter valgte regjeringa å samarbeide med Høyre for å få flertall i en pensjonssak. Høyre er dårlig selskap i fordelingspolitikken. Nå inviterer jeg regjeringa til å heller samarbeide med SV i pensjonspolitikken slik at vi får et mer rettferdig pensjonssystem.