Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger en helhetlig gjennomgang av NAV

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NAV er noe som de fleste har et forhold til og en mening om. Og alle får på ett eller annet tidspunkt bruk for tjenestene NAV tilbyr. Gjennom ulike livsfaser kan det være alt i fra barnetrygd, sykepenger og foreldrepermisjon, til jobbsøkerkurs, opplæring og pensjon.

15 år har gått siden Aetat og Trygdeetaten ble slått sammen til NAV. Tanken var god. I stedet for å sitte på hver sin holme, skulle stat og kommune jobbe effektivt sammen og gi et sømløst tilbud til innbyggerne. Én etat skulle håndtere alt. Det har imidlertid vært en del skjær i sjøen. For mange har NAV fremstått som en komplisert organisasjon. Mange brukere har problem med å orientere seg og komme i kontakt med riktig instans eller person. For mennesker i sårbare livssituasjoner kan det fremstå som vanskelig å forholde seg til kompleksiteten innenfor NAV, finne frem til riktig skjema og forstå saksgangen. NAV er til for brukerne. Det er behov for en helhetlig gjennomgang av NAV.

FO organiserer ansatte innenfor både den statlige og kommunale delen av NAV. Vi organiserer dyktige og engasjerte sosialarbeidere som hver dag arbeider for tryggheten til de som trenger det mest. Pandemien har ført til et økende press på NAV. Arbeidstakere har blitt permittert. Flere har mistet jobben. Tryggheten har falt bort. Antall henvendelser til NAV eksploderte. Samtidig havnet de ansatte på hjemmekontor, slik som mange andre i landet. Våre medlemmer som er ansatt i NAV har jobbet hardt og gjort en heltemodig innsats under pandemien. Vi trenger tryggheten som de og NAV representerer.

Alle ønsker det samme. Bistanden man trenger og har krav på. For å få rett hjelp må man komme i kontakt med den rette ansatte som har den rette kompetansen.

NAV må bygges på sosialfaglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Våre medlemmer er tydelige på at de trenger mer tid og tillit for å gi best mulig tilbud. De ønsker mindre mål- og resultatstyring. Mer muligheten til å bruke kompetansen sin til å hjelpe.

Dette løser vi ved å videreutvikle partnerskapet mellom statlig og kommunalt NAV og ved at NAV-kontorene får mer makt og myndighet. Nærhet til bruker, lokal kunnskap og lokal saksbehandling er viktig.

Vi har allerede en del forslag til hvordan NAV kan bli bedre, men vi har ikke alle svarene. Derfor er det behov for en helhetlig gjennomgang av NAV.

Tiden er inne for å realisere intensjonen bak NAV. Det må bli lettere å motta hjelp. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv.

Derfor trenger vi en ny regjering. En regjering som prioriterer en gjennomgang av NAV. Som prioriterer sosialt arbeid. Og som gir oss et NAV både brukerne og de ansatte fortjener.

Kommentarer til denne saken