Vi skal sammen vinne kampen mot koronaviruset

Av

Et sterkt fellesskap betyr alt.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Et godt velferdssamfunn for alle, er avhengig av et godt fungerende fellesskap som er villig til å yte etter evne og fordele godene til felles beste.

I Norge har fellesskapets prinsipper etter min mening, hatt godt feste i befolkningen det aller meste av tiden etter 2. verdenskrig. Grunnlaget for den fine utvikling som har skjedd i landet vårt, ligger uten tvil i at det har vært politisk mot og vilje til å forvalte våre naturgitte ressurser som vannkraft, bergverk, olje og gass til fellesskapets beste, samt en fornuftig skatte- og avgiftspolitikk.

Ved en felles innsats, er det lagt til rette for en formidabel verdiskaping som gjennom en god og rettferdig fordeling og en sterk offentlig tjenesteproduksjon og styring, har gjort det norske velferdssamfunnet til en arena for oss alle. At fellestiltak virker, er blant annet vår folketrygd og sykelønnsordning gode eksempler på.

Dessverre har vi de senere år sett at fellesskapets prinsipper på flere områder slår sprekker. En får følelsen av at holdninger som at velferdssamfunnet skal stå klart med tjenester når jeg har behov for det uten særlige personlige bidrag gjennom skatteseddelen. Når vi tenker oss om, så vet vi en del om hva slike holdninger har ført til andre steder i verden.

Vårt gode Norge er for tiden i en unntakstilstand. Koronaviruset har skapt krigstilstander i en hel verden.

I Norge har fellesskapet mobilisert og gått til kamp. Vi har vist at blant de aller fleste av oss, er viljen til samarbeid og felles dugnad fortsatt levende. I kampen for liv og helse, arbeidsplasser, kultur og organisasjonsliv, har fellesskapet fungert utmerket. Den styrke den norske modellen har vist gjennom partssamarbeidet LO, NHO, Finas og landets myndigheter, er flott å se og jeg tror at det fellesopplegget er i gang, må inspirere de som fortsatt vil smi for seg selv, til å tenke seg om.

Opplegget må gi en harsk smak i munnen til de som i dagens situasjon har mange milliarder i skatteparadis og plukker ut utbytte fra norske bedrifter. Vi får håpe at dagens situasjon stopper de politikere som på 1970-tallet og også senere, signaliserte at salg av våre olje- og gassrettigheter skulle være riktig politikk.

Heldigvis var det norske flertall kloke nok til å avvise slike tanker.

Vi skal sammen vinne kampen mot koronaviruset, men vi må være innstilt på at det tar en stund før faren er over. Uten at jeg er noen fagmann på dette området, så tørr jeg likevel tro på at det beste vi kan gjøre er å følge myndighetenes anbefalinger. Des bedre vi følger opp, des tidligere kommer vi over i normalen igjen.

Vi kjenner til at det finnes de som ikke har noe til overs for å bli fortalt hva de skal gjøre og ikke gjøre. Med tanker på de, får jeg lyst til å sitere et vers av en god venn som dessverre gikk bort så altfor tidlig; Stein Ove Berg.

«Det fins de som har snudd seg og gått, som tror frihet er no’ man har fått.

De vil smi for seg selv, tror på evner og hell. Slike folk har vår framtid forrådt»

God påske til dere alle og ta godt vare på hverandre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags