– Vi ønsker ikke å lete etter syndebukker

Ni av de ti eierkommunene av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS uttrykker sin tillit til havnestyret og styreleder Birgitte Røsgård etter at et medlem av havnerådet har stilt spørsmål om man man kan ha tillit til måten opprydningen skjer på.