Vi må lære av KBK-kulturen – og legge fogderistriden død

Vi vet mye om hva som skal til for å bli et mer attraktivt sted å bo, sier Ole Jonny Rugset (til venstre) og Johan Aas.

Vi vet mye om hva som skal til for å bli et mer attraktivt sted å bo, sier Ole Jonny Rugset (til venstre) og Johan Aas.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommentarer til SSBs prognose til befolkningsutvikling i regionen.

Det har i lengre tid vært kjent at befolkningsutviklingen i fylket har hatt en negativ utvikling – noe som medfører demografiske utfordringer med en stigende gjennomsnittsalder.

Alle trendanalyser viser at store deler av den yngre del av befolkningen søker attraktive regioner med sterke regionsenter. Derfor er det en sterk befolkningsvekst i områdene i og rundt de største byene. De mindre regionsentrene, og kommunene som ligger rundt disse, har mindre utfordringer. De kommunene som ligger lengst fra regionsentrene, har klart de største utfordringene, viser SSBs analyser.

Dette er realiteter vi må forholde oss til. Næringslivet i vår region opplever denne utfordringen. Det kan være krevende å rekruttere «riktig» kompetanse til ledige stillinger. Vi må derfor sørge for å gjøre denne regionen attraktiv gjennom strategiske tiltak og gode målrettede samhandlinger.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har vært kjent med disse utfordringene over tid og har dette som sin viktigste oppgave for tiden. Derfor har vi som vår hovedmålsetting: «Jobbe for å gjøre det attraktivt å bo, jobbe og drive næringsvirksomhet på Nordmøre».

Jakten på nye innbyggere

Vi kan snakke om å gjøre denne regionen mer attraktiv, men det er handlinger som gir resultatene.

Hva skal til for å gjøre regionen attraktiv? - som gjør at yngre har lyst å bo og stifte familie her.

Vi kan ikke synse om dette – vi må vite basert på analyser og undersøkelser. Våre egne synspunkter betyr ikke noe i denne sammenheng – det er synspunktene til de som vi ønsker skal flytte hit som vi må kjenne til og som må være styrende.

Vi vet allerede mye om dette:

- De søker regioner som fremstår positive med fremtidige potensial.

- Regioner med et bredt arbeidstilbud.

- Et godt barnehage- og skoletilbud. Gode oppvekstvilkår.

- Et variert fritidstilbud.

- Regionsenteret har en spesiell viktig oppgave. Regionsenteret må være et trekkplaster til regionen. Uten et attraktivt regionsenter, vil man ikke lykkes. Omliggende kommuner er avhengig av et velfungerende regionsenter.

- Regionsenteret må ha et levende sentrum – fremstå som et treffsted – som skaper en hyggelig atmosfære – noe man søker mot.

- Et godt og variert kulturtilbud.

- Hyggelig og åpne mennesker som tar godt imot og tar vare på vår nye innbyggere.

Oppsummert:

Vi har oppfylt mye av forutsetningene for å kunne lykkes. Vi har all grunn til å ha selvtillit og trua på oss selv og regionen – vi har mange muligheter. Men vi må foreta noen nødvendige korrigeringer for å lykkes bedre. Det krever selvransakelse – at alle stiller opp – gode målrettede samhandlinger mellom kommunene i området og mellom kommunene og næringslivet. Holdninger som «my way or no way» må lukes bort. Vi må ikke bli «vår egen største fiende» – vi fremstår dessverre noen ganger slik i dag.

Vi må få bort den unødvendige negative fokuseringen som skjer i lokal media og på sosial media. Det er en dårlig reklame overfor omverdenen.

Fogderistriden må «legges død». Denne konflikten er kjent over hele landet og er ødeleggende – hvem vil flytte til et område som er fylt av konflikter? Ungdomsrådet i fylket uttalte nylig at de mente at fogderistriden var ødeleggende og måtte nå ta slutt. Vi må lytte til ungdommen – det er de som representerer fremtiden og som vi vil skal være i regionen.

Vi må lære av KBK-kulturen som har skapt suksess. Denne kulturen må vi også benytte på andre områder i regionen. Mange vil være en del av denne KBK-kulturen – det er en av forutsetningene for suksessen. La de samme holdningene også være gjeldende for utviklingen av vår region.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken