En av de første forslagene jeg fremma på Stortinget da jeg ble valgt inn høsten 2021 handlet om å redde fødeavdelingen i Kristiansund. Det forslaget ble stemt ned, men vi gleda oss stort da regjeringa bevilget 25 millioner.

Da det dro ut før det fikk resultater har vi hengt på. Vi har stilt spørsmål, tatt temaet opp i spørretimen og holdt trykket oppe på Stortinget. Alltid fikk vi det samme svaret. Helseministeren har tillit til helseforetaket og at det er deres ansvar å sikre forsvarlige tjenester.

Da avdelinga stengte etter bare noen få dagers drift og Kjerkol kalte Stortingsvedtaket om fødeavdelinga i Kristiansund for en ambisjon som om det var opp til helseforetakene å følge opp, ble det tydelig at regjeringa ikke er villig til å legge nok press bak stortingsflertallets krav. Da tok vi det igjen opp på Stortinget og utfordret helseministeren.

Skal sikre trygge fødsler

Stortingsvedtak er ikke ambisjoner som helseforetakene kan velge om de har lyst til å følge. Det er et vedtak gjort for å sikre trygge fødsler for kvinner. Vedtaket innebærer at fødeavdelinga skal holdes åpent til Hjelset er i drift. For Rødt sin del, mener vi at fødeavdelinga skal bestå, uansett. Men dette vedtaket er et minimum som vi mener regjeringa må levere på.

Nå har regjeringa beskrevet vedtaket om at fødeavdelingen i Kristiansund skal holdes åpen som «fulgt opp» og vil avslutte rapporteringa. De sier seg fornøyd og har ikke tenkt å gjøre noe mer. Det som kom ut av 25 millioner til rekruttering og en marsj-ordre fra Stortinget var noen få dagers drift.

Vi i Rødt er ikke fornøyd med det. Det regjeringa har gjort for å forsøke å følge opp vedtaket har foreløpig gitt befolkninga i Kristiansund en stengt fødeavdeling. Vi går ikke med på at de kan si seg ferdig med saken.

Symbolsk fra Frp

Noen har spurt hvorfor vi stemte mot Frps forslag i det nye statsbudsjettet om å bevilge nye 25 millioner. Det korte svaret er at det er rent symbolsk. Det hjalp ikke i fjor, og det er ingen grunn til å tro at det vil hjelpe i år. Pengene ble ikke brukt til formålet. Så lenge regjeringa velger å stå med hendene i lomma og la helseforetakene skalte og valte som de vil med tilbudet til fødende er det ikke om de pengene kampen står.

Det ville vært lett for oss å stemme for et symbolforslag, men vi må stille oss spørsmålet om det egentlig er det som er løsninga. Er det en grunn til å tro at det vil funke i år, når det ikke funka i fjor da regjeringa bevilga 25 millioner? Denne kampen er for viktig for oss, til at vi kan bare støtte ethvert forslag, hvis vi ikke tror det er løsninga. Vi mener spørsmålet om øremerking er en avsporing. For praksis viser at det ikke er der problemet ligger. Vedtakene har blitt gjort, pengene har blitt bevilget, men fødeavdelinga er stengt.

Salderingspost

Helseforetakene har fått gjøre som de vil og de har valgt å gjøre fødeavdelingene til en salderingspost. De styrer med mål om kostandseffektivitet, ikke etter politiske føringer eller befolkningens behov. Da vil fødende være taperne.

Vi må jobbe for sykehuset. Og vi må kjempe for at folkevalgte fortsatt skal ha noe de skulle sagt i hvordan helsetjenestene våre blir organisert. Hvor lang reisevei kvinner skal ha til føden kan ikke være opp til overbetalte direktører i helseforetakene.

Kjerkol – du er ikke i mål. Dette vedtaket skal ikke lukkes før fødeavdelingen i Kristiansund er i drift igjen.

NB! Dette er en korrigert versjon av leserinnnlegget som ble publisert 22/12-22 kl. 11.45.


Les også

Vil Stortinget svikte kvinner og babyer?

Les også

Statsråden ser ingen problemer