Nå må vi begynne å se og verdsette de ressursene som bor i oss, uansett alder. Vi må rette fokus på hva vi innehar av ferdigheter, styrker og kvaliteter, for det er noe vi alle har. De må vi benytte og få anerkjennelse for. Selv om noen bruker litt lengre tid og må ha litt hjelp til å løse oppgaver og gjøremål som skal gjennomføres, må vi sørge for at også de føler seg verdsatt og ikke er en byrde. Alle unge og eldre må få oppleve en større grad av glede og mestring i hverdagen. De må få oppleve at de kan bidra og være en del av et fellesskap.

Da må vi bli enda flinkere til å legge til rette for at den enkelte både får brukt sine ressurser og bli kjent med hverandre, slik at vi vet hvilke ferdigheter, styrker og kvaliteter vi har og kan utnytte de og hjelpe hverandre. Greier vi dette, er vi med på å skape en hverdag som gjør at alle kan få oppleve at man bidrar og er en del av et fellesskap.

Må skje en endring

Vi kan ikke fortsette å legge mer press på barn og unge. De blir testet, kartlagt og vurdert fra barnehagen og gjennom hele utdanningsløpet. De vokser opp med en forventning og et usunt press om å skåre «over bekymringsgrensen», ligge over «gjennomsnittet» og ha «høy måloppnåelse» etc. Den oppvoksende generasjonen må hele tiden prestere uansett hvor de oppholder seg. De vet at de blir vurdert av lærere når de er på skolen, trenere når de er på trening og «likes» på sosiale medier. Det MÅ skje en endring vi kan ikke fortsette denne utviklingen med barn og elever som er stresset over hvordan de skårer på prøvene, ikke kommer med på førstelaget eller som føler seg mislykket og upopulær om de ikke får over 100 likes på sosiale medier.

Og så må vi slutte å snakke om eldrebølgen. Det er så negativt ladet, og jeg sier meg helt enig med Wenche Halsen som i et debattinnlegg i Dagsavisen 12.september 2022 skrev; «Eldre som gruppe er like forskjellig som alle andre. De som er slitne og «oppbrukt» må få ta fri. Og så må vi la de som kan og vil få bidra så lenge de ønsker. Vi må sørge for at eldre inkluderes og involveres. En ting vet vi – det å fortsette å snakke om eldrebølgen er ikke bærekraftig.»

Følte aldri at jeg måtte prestere

Jeg er selv oppvokst på en familiegård hvor jeg fikk leve tett på mine besteforeldre og deres omgangskrets. Dette har gitt meg uendelig mye glede og erfaringer som jeg er evig takknemlig for. Besteforeldrene mine lot meg få delta i deres hverdagslige sysler og de stilte aldri noen forventninger som gjorde at jeg følte at jeg måtte prestere. De bare utstrålte glede og varme over tiden og stundene vi tilbragte sammen. Jeg kjente virkelig at de var glade for at jeg stakk innom dem og jeg ble glad for at de uttrykket glede over at jeg kom besøk. Mor og farfar som jeg kalte besteforeldrene mine kunne hjelpe meg med det meste og de hjalp til på gården. De var en ressurs.

Gjennom mine besteforeldre ble jeg også kjent med deres omgangsvenner, og ofte var jeg med på besøk. Flere av disse trivdes jeg så godt sammen med at jeg ofte dro på besøk uten mine besteforeldre. Ordene da jeg kom på besøk; «Der kommer du. Nå har vi ventet på at du skulle komme innom oss igjen», gjorde at jeg kjente meg betydningsfull og til glede for andre. Jeg var en ressurs.

Mine erfaringer både fra oppveksten, men også som barneskolelærer i over 20 år, er at vi alle kan være en ressurs for andre. Men da må vi bli kjent med hverandre og ha møteplasser hvor vi treffes og gjøre aktiviteter sammen. Et enkelt og bærekraftig tiltak er generasjonsmøter.

Livskvalitet for alle

Målet for en bærekraftig samfunnsutvikling er å bidra til livskvalitet for alle. Dette krever bredt engasjement og samarbeid fra mange ulike samfunnsaktører og sektorer. Legger man til rette for at unge og eldre blir kjente med hverandre kan man være med på å forebygge ensomhet og utenforskap. Samtidig bidrar det også til at deltakerne får oppleve å være en del av et fellesskap hvor man gjør noe sammen, og på den måten får de erfarer glede og mening i hverdagen.

Gjennom Livsglede for Eldre sine lavterskeltilbud livsgledebarnehage og livsgledeskole er vi en tilrettelegger for at unge og eldre kan få delta på generasjonsmøter og oppleve glede, mestring og tilhørighet i et fellesskap i sitt eget lokalsamfunn. Mitt ønske for det kommende året er at alle små og store lokalsamfunn vil legge til rette for møteplasser for unge og eldre, slik at enda flere kan få oppleve glede av å være en ressurs for andre.

Godt inkluderende nytt år!

Les også

Hvorfor er det fortsatt sykehjemskrise i Kristiansund? Hvorfor er det ikke tatt affære?

Les også

Krisen i eldreomsorgen i Kristiansund