Konsekvenspolitikk er å ha med seg hva som skjer i andre enden av et politisk vedtak. IEA har i sin rapport at vi ikke behøver å lete etter mer olje. Ikke uventet omfavner avviklingspartiene på Stortinget denne delen av rapporten og overser det som står lenger ned i rapporten. Rapporten konkluderer samtidig at vi trenger mer energi.

Ifølge IEA medfører dette energibehovet at vi må bygge en solpark på størrelse verdens største solpark hver dag de neste ni årene. INP mener det ikke er sannsynlig, særlig fordi vi ikke har startet å planlegge en eneste ennå. Og vi må bygge vindkraftverk med 277 vindturbiner hver dag i ni år. INP mener at det ikke er sannsynlig at vi skal ta i bruk 4/5 av Norges areal til dette fra 2030.

Dette er ikke synsing, dette er konsekvensen av å slutte å lete etter mer olje. Det er over 300.000 sysselsatt i næringen, inkludert leverandører og ringvirkninger. Vi har i tillegg 200.000 helt eller delvis ufrivillig arbeidsledige.

Dette er som å hoppe fra fly i fallskjerm og håpe at du finner opp utløsermekanismen under veis mot bakken.

Vi vil kjempe med nebb og klør for å utvikle olje- og gass næringen, og hindre avvikling. Vi skal være motvekten på Stortinget. Men det er også her kjøttvekta som rår. Vi trenger deg som motvekt til avviklingspartiene.

Stem nytt - Stem INP