Året 2022 er Frivillighetens år. Vi skal markere Norges viktigste lagarbeid, og hedre de som får andre til å skinne. I Averøy tjuvstartet vi med et lystog på Frivillighetens dag 5. desember. Det ble ei fin vandring langs fakkelopplyste veier, til ære for våre frivillige.

Det sies at frivillighet er hjerter i bevegelse, og det er det virkelig. Dette er mennesker som har et stort hjerte for hjemplassen sin og kommunen de bor i, og som legger ned tusenvis av timer for at andre skal ha det bra. Ildsjeler i Norge bruker 242 millioner timer på frivillig arbeid i året, og skaper verdier for nærmere 80 milliarder.

I tillegg kommer merverdiene, de som ikke kan tallfestes.

Stor verdi

Den frivillige innsatsen finnes på enormt mange arenaer, og står for en uendelig mengde aktiviteter. Listen er utømmelig. Frivilligheten har stor verdi både for den som deltar, og for alle dem som har glede av dens innsats. Den sørger for levende lokalsamfunn, gode møteplasser og et rikt fellesskap. Den utgjør en nerve i samfunnet, og skaper tillit, identitet og samhold. Frivillig arbeid motvirker ensomhet og utenforskap, og er med på å utjevne sosiale forskjeller. De frivillige utgjør uten tvil limet i lokalsamfunnet vårt. Det er verd å nevne at Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder frivillighet. Det sier det meste om hvor mange som bidrar her i landet.

Trenger mer enn festtaler

Derfor må vi heller aldri ta frivilligheten for gitt. Kommunene må være seg de frivilliges store innsats bevisst, og legge til rette for at de får de rammene de trenger. For virkelig å kjenne de frivilliges behov og utfordringer, er det nødvendig med en tett dialog og gode treffpunkter. Vi må kjenne hverandre godt nok til at det blir lett å ta kontakt, når det er noe vi ønsker å drøfte. Skal lokalsamfunnets motor fungere, er den avhengig av vår evne og vilje til å gi den gode vilkår. Den trenger mer enn festtaler. Det må handling til. Det er en politisk oppgave å legge til rette for at frivilligheten har gode kår. Vi må stille de viktige spørsmålene: Gjør vi nok for våre frivillige? Kjenner vi deres hverdag godt nok? Hvilke grep kan vi gjøre for å gi dem enda bedre rammer? Hvordan styrker vi det viktige samarbeidet mellom frivilligheten og det offentlige?

Landsomfattende markering

Frivillighetens år skal markeres både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovedmålsettingen er at vi skal synliggjøre alt det gode arbeidet som gjøres, og øke anerkjennelsen av det frivillige arbeidet. Vi skal presentere omfanget og bredden av frivillig innsats, og gjøre folk kjent med alt som finnes i kommunen. Det er all grunn til å glede seg til året vi er inne i.

«Summen av enkeltmenneskers livskraft er samfunnets levedyktighet» (ord fra vår kloke konge, Harald V)

Les også: Frivillighetens år med redusert støtte