Innsendt bidrag: Godt over 40 personer var møtt fram på Nordmøre Historielags åpne møte med Nils Aukan i bystyresalen. Aukan åpna med å spørre forsamlinga om de visste hvor gammel historia om havna var? Ingen kunne svare han på det – og mange ble sikkert forbausa, når han sa – 12.000 år! Allerede steinaldermenneskene brukte havna med sine svært primitive båter og en har faktisk funnet rester etter dem, flintrester. Etter at en grov en halvmeter ned i renna mellom Devoldholmen og Fryseriet, fant en flintrester som en antar må være fra steinaldermenneskene. Flintrester finner en for øvrig en god del av på havna, men det mente han var fra utenlandske (hollandske) båter, der flinten hadde vært i ballasten de brakte med seg til byen.

Viktige seilingsmerker

Han viste oss noen sjøkart som utlendingene brukte langs kysten – utrolig at de kunne seile etter disse. Men oppover 1600-tallet ble de bedre og bedre og de hadde avmerka viktige seilingsmerker og navn på viktige steder som Grip og Odden på Smøla. Fossund – et gammelt navn på Kristiansund – var ei fin havn å ligge i. Sørsundet og Markussundet er to viktige områder for å finne ting fra skipsfarten. Her ankra skutene opp og fotografi fra siste del av 1800-tallet viser at båtene ofte lå inn til bryggene. I disse sundene finner en mest rester etter «gamle dager».

Beskyttet av lover

Men Aukan forklarte at tiden tærer på det som hadde havna på botnen. Det meste av tre er forsvunnet og det er mest deler av metall en finner av båter. Krittpiper og vaser, eller deler av vaser, er det en finner mest av. Han viste mange ulike typer piper og vaser og forklarte hvilke land de kom fra. En har funnet krukker som kunne dateres fra 1500-tallet, men det er ikke alltid så lett å datere funn. Vi fikk også se en rekke andre funn, tranlamper, porselen, krukker til ulik bruk, lanterner, kompasshus, skipsklokker – de siste i forbausende god stand.

En skal for øvrig være klar over at det en finner i sjøen av fornminner, som regel er omfatta av beskyttelse av lover og ikke tilhører den som finner tingene. En del funn kan heller ikke taes opp uten tillatelse av myndighetene og her fortalte han om kanonen han og andre har funnet i Markussundet. Her må det søkes om tillatelse til å ta den opp og det må gjøres på bestemte måter, slik at den ikke skades.

Går fort i oppløsning

Aukan kom også inn på en del forlis i området rundt byen og vi fikk se eldre bilder av de forliste båtene og nye bilder. Det var forbausende hvor fort skrogene gikk i oppløsning, når skipene hadde ligget der mange tiår.

Han fortalte at den tekniske utvikling – som «rowere», har gjort leitearbeidet etter gamle vrak lettere og vil bidra til mange funn i framtida.

Leder Sverre Jansen i historielaget takka for et flott foredrag og overrakte Aukan historielagets kopp og en pakke klippfisk. Han avslutta med å minne om årsmøtet 19. mars og neste åpent møte 4. april, der John Skeie vil fortelle om framdrifta av det nye bindet av Kristiansunds historie.