Det virker som om mange nordmøringers tro på Arbeiderpartiet er urokkelig, ikke minst i Kristiansund. Ettersom kommende valg er et stortingsvalg, må vi stemme taktisk for å øke sannsynligheten for å redde fødeavdeling og akuttfunksjonen ved sykehuset vårt. Dersom vi mister disse funksjonene er kampen tapt. Det er dette det dreier seg om denne gangen, alle andre saker er av mindre betydning.

Jo sterkere resultat Ap oppnår, jo større er sjansen for Støre som statsminister og Kjerkhol som helseminister. Støre vil ikke endre Helseforetaksreformen og Kjerkhol vil legge ned sykehuset i Kristiansund. Senterpartiet vil jobbe for å opprettholde et avdelingssykehus i Kristiansund med føde og akutt, også etter at SNR er tatt i bruk, så Sp er en sterk kandidat. Men man kan også stemme på andre partier som vil bevare sykehuset, som for eksempel Rødt, SV eller Frp. Men hvis noen her stemmer Høyre eller Arbeiderpartiet denne gang, kan man begynne å lure. De vil altså ikke ha sykehus i byen vår.

Så er det noen som fantaserer om at Senterpartiet er dårlige på miljø og klima. Er det noen som har vært opptatt av miljø og bærekraft de siste 100 årene, så er det vel norske bønder. Norges utslipp av CO2 i 2020 var på 49,3 mill tonn. Samtidig var fangst av CO2 fra luften gjennom skog- og landbruk 18,6 mill tonn (2019), det vil si at norske bønder fanger 38% av Norges utslipp, helt gratis! (Man burde begynne å ta betaling). Da kan man akseptere at man bruker litt diesel.

Les også

Utgangspunktet for det såkalte «fellessykehuset»