Siden tidlig 2000-tallet har skolen urintestet elever ved mistanke om rus, skriver VG.

Det har de imidlertid aldri hatt lov til, ifølge flere jusseksperter. I fjor ble skolen bedt om å stanse praksisen i et møte med Møre og Romsdal fylkeskommune. Likevel fortsatte skolen å urinteste elevene sine.

– Hvis de nektet, ville konsekvensene bli de samme som om de hadde testet positivt, sier konstituert rektor Jørgen Ljoså til avisen, og han viser til at konsekvensene blant annet har vært utestenging fra praksis i bedrift og kommune.

– Vi har trodd at det vi gjorde var lovlig, sier Ljoså, som selv ikke var rektor da møtet med fylkeskommunen fant sted i fjor.

Han understreker likevel at tiltaket har vært gjennomført i beste mening.

– Vi beklager til de elevene som har blitt utsatt for rustesting på skolen, sier kompetansesjef Kariann D. Flovikholm i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hun ble overrasket over å høre at skole hadde fortsatt praksisen og varsler at saken vil bli fulgt opp fra fylkeskommunen.

Skolen forsikrer nå at det ikke lenger foregår urintesting av elevene. Borgund videregående skole har rundt 1.000 elever og er dermed blant Møre og Romsdals største skoler.