Covid-19 gjør det mulig å tenke helt nytt om hvordan offentlig forvaltning blir organisert.

Et rikt og mangfoldig arbeidsmarked er det viktigste verktøyet for å sikre god befolkningsutvikling. Unge jobbsøkere har større sjanse for å bli værende eller flytte til et sted dersom de finner en utdanningsrelevant jobb de har lyst på.

På Vestlandet er vi gode på å skape attraktive arbeidsplasser i privat sektor - ingen andre steder skapes det så store eksportverdier - selv uten å regne med olje og gass. Men underskuddet av statlige arbeidsplasser gir oss likevel et for lite mangfoldig arbeidsmarked.

Hovedstadsfunksjonene, og ikke minst alle de statlige arbeidsplassene, har hatt stor betydning for den sterke veksten i Oslo.

Må snu utviklinga

Nå knaker byen i sammenføyningene på grunn av sterk vekst og galopperende eiendomspriser. Vanlige folk presses ut av byen, samtidig som store deler av Norge strever med å holde oppe en sunn befolkningsutvikling.

Om vi har lært én ting av koronakrisa, er det hvilke muligheter som finnes for å jobbe digitalt sentralisert, men fysisk desentralisert, Det gir muligheter for å tenke helt nytt når det gjelder organisering av statlige arbeidsplasser i Norge.

De siste åra har Høyre og Frp sentralisert vekk en lang rekke offentlige arbeidsplasser fra blant annet Vestlandet. Den utviklinga må vi snu.

Må balansere bedre

For store deler av Vestlandet er utfordringer med å finne relevant jobb etter endt høyere utdanning en av de viktigste grunnene til at ungdommer som har reist ut for å studere ikke kommer tilbake og at ungdommer som studerer i regionen drar når de er ferdigutdannet. Lignende utfordringer finnes i det meste av Norge.

Det er med utgangspunkt i denne betydelige utfordringen at vi mener statlige arbeidsplasser må balanseres bedre. Vi er svært godt fornøyd med at programkomitéen i Arbeiderpartiet mener at nye statlige arbeidsplasser skal etableres utenfor Oslo-området - men Arbeiderpartiet bør ha enda større ambisjoner. Det er ingen naturlov som sier at 16 av 16 departement, samt det meste av de sentrale statsapparatet, skal ligge akkurat i hovedstaden, spesielt med de vekstutfordringene som byen har.

Hvorfor i all verden, i 2021, når det skal bygges nytt regjeringskvartal, benytter vi ikke anledningen til å se på fordelingen av offentlige arbeidsplasser med nye øyne? I åtte år har Høyre og Frp sentralisert, privatisert og solgt Norge. Nå er det på tide med nye idéer, ambisiøs politikk og et sterkt Arbeiderparti som har kraft til å skape vekst i hele landet.

«Hele folket i arbeide. By og land hand i hand», var slagordet Arbeiderpartiet gikk til valg på i 1933. Den visjonen står fremdeles som en påle.