– Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. Den er et viktig karbonlager, og en avgjørende klimapartner for å nå våre klimamål, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding i kjølvannet av regjeringens vernevedtak.

Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og er levested for mange truede arter.

Vernevedtaket omfatter rundt 30 kvadratkilometer nytt verneareal, med 25 kvadratkilometer produktiv skog ­som vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven.

Disse områdene ble vernet i Møre og Romsdal: Brøskjahagan naturreservat i Surnadal, Skåraura naturreservat i Vanylven, Flåstranda og Hisdalen naturreservat (utvidelse) i Sunndal og Tingvoll, Ramnfloget naturreservat i Molde og Almbekken naturreservat i Surnadal.

De fem nye verneområdene i Møre og Romsdal har viktige verneverdier knyttet til ulike typer edelløvskog. Områdene har også i varierende grad innslag av andre viktige skogtyper, som gammel furuskog, heter det i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet.

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 739 skogområder blitt vernet på denne måten.