Ingen velger å bli syk. Like lite som noen velger å bli pårørende.

Hvert år får nesten 35.000 nordmenn kreft. Heldigvis blir vi stadig flere som overlever. Nesten 300.000 nordmenn har eller har hatt kreft idag. Det er sykehuset som behandler oss og fastlegen som følger opp behandlingen vi får.

Mellom alle behandlinger og sykehusbesøk, hver dag og hver natt er det våre pårørende som ser oss mest og kjenner oss best. De passer på at vi ligger godt på sofaen når kreftene har slått seg vrange. De passer på at vi husker alle legetimer og kontroller. De lytter. De er til stede. De bryr seg.

Innsatsen til de pårørende blir ofte beskrevet i strategier og festtaler som en viktig ressurs, og som uvurderlige bidragsytere og gode støttespillere.

Denne ulønnede innsatsen utgjør hele 136.000 årsverk. Dette er nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene.

Å være en såkalt «viktig ressurs» koster. Først og fremst tid, krefter og bekymringer. Men for mange koster det også penger. Når vi er syke, er det de vi er mest glade i som tar på seg mine oppgaver i hus og hjem. Alt fra å lage mat, skifte dekk, måke snø, gå på foreldremøter og være våre ekstra ører i møte med helsevesenet. Kreft tar ikke pause.

Les også

Ingen skal møte kreft alene

Vi vet at mange pårørende blir sykemeldt på grunn av belastningen det er å være pårørende. Men legen kan ikke sykemelde på det grunnlaget. Dermed brukes diagnoser som for eksempel «psykisk lidelse» for å oppfylle kravet for å være borte fra jobb, når omsorgsoppgavene på hjemmebane tar mye plass.

Ikke er dette bare feil og misvisende. Men det kan også få store konsekvenser for arbeidssituasjonen, familieøkonomien og forsikringer. Statistisk er det flere kvinner som er pårørende og som opplever å bli sykemeldte å grunn av omsorgsbelastningen. De blir dermed rammet dobbelt; de får en større omsorgsbyrde, samtidig som de rammes økonomisk.

Forskning viser at kreftomsorgen blir bedre av pårørendes innsats. Helsepersonell sier at tett samarbeid med pårørendes gjør at behandlingen og helsetjenestene blir både bedre og mer presis.

Vi har kjent på kroppen hvor viktig det er å ha pårørende rundt oss når vi er syke. Vi er takknemlig for at noen stiller opp og hjelper. Og vi vet at de utgjør en enorm forskjell. Nå ønsker vi en lovendring som tillater dem å være pårørende – uten økonomisk bismak.

Pårørendepenger vil være en ordning som gjør at våre nærmeste blir sykemeldt på riktig grunnlag. Pårørendepenger er en ordning som anerkjenner våre pårørende som omsorgspersoner. Ikke bare som flotte begrep i festtaler. De trenger en ordning som gjør at de ikke trenger å ligge våken om natta og ha samvittighet fordi de dras mellom ansvar på jobb og hjemme.

Kjære politikere. På Verdens kreftdag i år, 4. februar, ønsker vi å takke våre uvurderlige – ektefeller, kjærester, venner, naboer, barn og foreldre. Gi dem den annerkjennelsen de fortjener. Gi dem den lønnen de fortjener. Gi dem pårørendepenger.