Venstre gikk til valg på at nytt kulturhus skal bygges i Kristiansund. Nå er det løftet innfridd med Venstre i regjering. Dette er den største kulturinvesteringen for Kristiansund og Nordmøre noen gang! En miks av museum, opera, kulturskole og bibliotek er unikt i Norge, og helt i tråd med intensjonen i Kulturmeldingen «Kulturens kraft» fra 2019.
Venstre vil støtte opp om det videre arbeidet som gjøres ved institusjonene som skal ha sitt faste tilhold i bygget med kulturskolen, biblioteket, operaen og Nordmøre museum.
Vi følger spent med på igangsettelsen av byggeprosjektet Opera-, museum- og kulturhus. Kunst og kultur gir verdiskaping. Det skjer nå i byggefasen, og det vil ytterligere forsterkes når aktørene flytter inn i kulturhuset. Vi gleder oss på vegne av aktørene, på vegne av publikum og for hele befolkningen på Nordmøre.

Uttalelse vedtatt av Kristiansund Venstre sitt årsmøte 21.01.20