Under min tid i Kristiansund Venstre ble jeg overrasket over lokallagets manglende ryggrad eller tendens til vingling. Det lot til at lederne kviet seg for å innta klare standpunkter og forsvare dem. De foretrakk tilsynelatende å argumentere for og imot uten å konkludere.

Den vinglete holdningen må sies å gjenspeile seg i R. Helseths innlegg i TK 25.8.. Mens hun tidligere forsvarte fødeavdelingen, forsvarer hun nå ytringsfriheten til dem som ønsker andre fødetilbud. Hvorvidt det åpenbare forsøket på å verve Venstre-velgere fra ulike grupper bærer frukter, vil vise seg.