Begrepet kognitiv dissonans viser til det psykologiske ubehaget som oppstår når tankene og verdiene våre ikke stemmer overens med det vi gjør. Dette kan ofte gi et behov for å forklare eller legitimere handlingene sine.

I bystyremøtet 17. juni stemte de borgerlige partiene Venstre og Høyre mot Rødt sitt forslag om at barnetrygden ikke skulle regnes som inntekt ved beregning av sosial stønad. FO har i sitt innlegg i TK samme dag, 17. juni redegjort nøye for viktigheten av å holde barnetrygden utenom. Kampen mot barnefattigdom er viktig, og det er et felles ansvar å bekjempe dette. Bystyrets vedtak hvor alle andre partier stemte for å holde barnetrygden utenfor var derfor en gledelig og viktig milepæl.

Venstres Ragnhild Helseth skriver i sitt innlegg i TK, 30.06.21 at Venstre «egentlig støtter tanken», og det er supert. Det gjør vi også. Problemet er at Venstre stemte imot en tanke de «egentlig støtter» og argumenterer med situasjonen i bo- og habilitering og kommunens budsjettbalanse, samt at hun antyder at vedtaket kan ha noe med valgtaktiske hensyn å gjøre.

Dette viktige vedtaket som motvirker barnefattigdom i Kristiansund og som en rekke andre kommuner har gjort, må ikke bli avskrevet som valgtaktikk. Vårt råd til Venstre er at de ved neste korsvei velger å prioritere barnefattigdom, og dermed unngår den kognitive dissonansen som oppstår når de stemmer mot noe de egentlig støtter. Godt valg!

Les også

Venstre og barnetrygd