Kristin Sørheim skriver i et innlegg i KSU.no den 31.7.21 at Senterpartiet vil be Stortinget utgreie et alternativ til EØS-avtalen, og hun ber blant annet Venstre om å slutte å skremme folk med at Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen over natta.

Venstre har på ingen måte tenkt å slutte å advare mot Senterpartiets holdning til EØS og internasjonal handel. EØS-avtalen er en avtale vi faktisk har, og det er i det alt vesentlige en meget god avtale som ble fremforhandlet mellom Norge og EU i sin tid.

Norge sine eksportinntekter er avgjørende for vår velstand. Eksportfylket Møre og Romsdal er avhengig av at Norge har forutsigbare og langsiktige avtaler som næringslivet kan legge opp sin virksomhet etter. Mer enn 30.000 arbeidsplasser i fylket vårt er direkte eller indirekte knyttet til eksport.

EØS-avtalen utgjør den horisonten som gir forutsigbare rammer for nettopp næringslivet i Norge. Møre og Romsdal er det største eksportfylket i landet.

Senterpartiet med sin lefling med oppsigelse av EØS-avtalen skaper usikkerhet om hva som vil bli partiets politikk om det kommer i posisjon.

Hvordan tenker Senterpartiet at denne utgreiinga skal foregå? Norges situasjon etter en tenkt oppsigelse vil avhenge av forhandlinger, og utfallet av forhandlinger kan selvsagt ikke «utgreies» av den ene parten på forhånd. Det er heller ingen grunn til å tro at Senterpartiets ønskedrømmer vil bli resultatet av hypotetiske forhandlinger.

Som følger av Brexit måtte Norge inngå en frihandelsavtale med Storbritannia. Etter lange og kompliserte forhandlinger ble det fremforhandlet den mest ambisiøse og beste frihandelsavtale som noen gang er inngått, men fortsatt ikke like god for norsk næringsliv som EØS-avtalen.

Tror Senterpartiet at EU vil prioritere forhandlinger med Norge om ytterligere å forbedre eksisterende EØS-avtale?

Eller tenker Senterpartiet at Norge skal forhandle direkte med enkeltland om frihandelsavtaler? Hvor lang tid vil det ta? Hva kan næringslivet ha av langsiktige rammer å styre sin virksomhet etter? Reforhandlinger som Sveits har med EU om sine bilaterale avtaler skulle gi erfaringer nok til ikke å følge Senterpartiets politikk.

Tanken om at Norge kan foredle mer av fisken vår selv, den er god. Men også foredlet fisk skal selges på et marked. Alt kan ikke forbrukerne i Norge ta unna? Norge sine forhandlinger med Storbritannia ga oss erfaringer her. Men Senterpartiet mener vel de ville klart den jobben bedre?

Jo, det er grunn til å rope et varsku om Senterpartiets holdning til frihandelsavtaler og EØS.