Rusforebyggende arbeid blant barn og unge: Senterungdommen har i det minste forstått at vi har mer enn nok problemer med alkohol, og tar klokelig avstand for Venstres «forsøksvirksomhet» som de planlegger med cannabis.

Venstres program: «Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida».

Her møter virkelig Venstre seg selv i døra. Blir framtida bedre og tryggere hvis alle unge kan ta en joint med cannabis når og hvor som helst? Det vil bli en svært dyrekjøpt populistisk liberalisme som vil ramme også ens egne. Cannabis som alkohol spør ikke etter status.

Vil ikke lytte

Altfor mange vil ikke lytte til de med erfaring. Avhengighet av cannabis kan aldri reverseres, kun reduseres litt ved hjelp av andre skadelige stoffer. Kan ikke tro at voksne Venstrefolk ønsker dette?

Unge Venstre-leder Ane Breivik viser til USA med frislipp av hasj og ser positivt på det. Uten å nevne de tusenvis som har droppet ut av skolen, og at kriminalitet av alle typer har økt. Hun sier også at vi som er imot «friheten», er kristen-moralister. Men vi er ikke-kristne avholdsfolk som bruker egne penger og mye tid til rusforebyggende arbeid som jeg har nevnt viktigheten av.

Unner de unge gode opplevelser

Personlig har jeg verken barn eller barnebarn i Norge, men jeg er glad i barn og unge, og ønsker at de skal få de samme gode opplevelser som meg selv gjennom et totalt ANT-fritt liv, ( jfr. tidl. innlegg.)

Bruk av cannabis/hasj/marihuana utløser oftest blant unge schizofreni med hallusinasjoner og vrangforestillinger. Jeg opplevde flere ganger at de unge som jeg var kamerat med, plutselig ble helt krakilske og bla. angrep meg med jaktkniv. At jeg hadde jobbet lenge for å skaffe gjengen et sted de kunne drive med sine hobbyer osv. men holde seg rusfrie, det var glemt.

Jeg ønsker alle barn og unge med foreldre en riktig god ANT-fri julehelg.