Valget er over. Velgerne har talt. Venstre lytter til hva velgerne vil, og våre velgere vil se fremover. Stortingsvalg 2021 ga som resultat 4,6 nasjonalt for Venstre, og derav en stortingsgruppe på åtte med svært dyktige og erfarne politikere. De er valgt inn på vårt stortingsprogram som har frihet og muligheter for alle som mål.

Venstre er nå i opposisjon på Stortinget, og den rollen skal vi forvalte med ansvar og kjempe for den politikken våre velgere har stemt på.

Klima- og naturkrisen er det som truer våre liv mest, vi som lever nå, og de som kommer etter oss. Derfor er miljøsaker med klima og natur som saksfelt svært viktige for Venstre med sin betydning for liv og helse, for naturressurser og for næringsliv. Derfor er det også helt sentralt for hva vi skal satse på innen forskning og utdanning.

For Venstre er et stort internasjonalt engasjement viktig. Verdens befolkning der mange lever i fattigdom og utrygghet, angår også oss i trygge Norge. Skole er grunnleggende viktig for å sikre at alle kan lese og skrive og dermed aktivt kunne skape sin egen framtid, og aktivt kunne påvirke demokratiske prosesser og sikre rettsstaten.

EØS-avtalen må opprettholdes

Et bredt europeisk samarbeid er helt sentralt for Venstre. Vi er EU-vennlige, og EØS-avtalen må opprettholdes for klimasamarbeid i Europa for å nå Parisavtalen, det har Norge forpliktet seg til. EØS-avtalen er nødvendig for næringslivet, for å sikre norsk eksport, og for utveksling av kunnskap både i forskning og utdanning.

Vi er stolte over hva den avtroppende regjering har fått til gjennom åtte år. Venstre har vært en del av regjeringen, først gjennom en avtale fra 2013, så ved å gå inn i regjeringen fra 2018. Venstre sine ministre har vært markante på svært viktige politikkområder innen kunnskap, kultur, næring og ikke minst klima og miljø. Nå er Venstre i opposisjon, og den rollen skal vi forvalte ansvarsfullt.

Lytter til våre velgere

Leder i Kristiansund Senterungdom, Vegard Edinsen Skjølberg, skriver leserbrev i tk.no 5 .oktober med overskriften «På tide å høre på folket, Venstre». Som fylkesleder i Møre og Romsdal Venstre er jeg takknemlig for oppfordringen som jeg velger å besvare ikke bare til Skjølberg, men like så vel til nettopp alle de som ga sin stemme ved valget 13. september, altså folket. Og blant folket er også Venstre sine velgere.

Venstre vil med åtte sterke stortingsrepresentanter følge opp vårt program og være tydelige som opposisjonsparti.

Når den nye regjeringen kommer sammen, og etter alle solemerker blir det en mindretallsregjering med Ap og Sp, da vil særlig Europa-spørsmålet være utfordrende. Venstre vil følge ekstra spent med. Sp sin tilnærming er motsatt av Venstre sin posisjon i forholdet til EU, og ganske ulikt også Ap sin europeiske tilnærming. Det er nokså uklart så langt hvordan Ap og Sp skal løse EØS-floken.

Venstre vil fremme politiske standpunkt i tråd med mandatet våre velgere har gitt oss ved høstens valg. Vi lytter til velgerne våre som støtter oss i arbeidet for en politikk for fremtiden.

Les også

På tide å høre på folk, Venstre!