Historisk er det mange store saker som Venstre har stått i spissen for, sånn som de Castbergske barnelover. Venstre har alltid satt barns beste først. Og slik vil Venstre også jobbe videre.

Her ligger min motivasjon for å være Venstremedlem. Jeg vil fremme politikk som jeg tror på, i et parti som uredd tar sakene videre, som søker makt og som gjennomfører.

Venstre er et liberalt parti som setter frihet og muligheter for alle som øverste mål, og som skaper forutsetninger for at alle kan leve sitt liv på egne premisser.

Klimakrisen krever handling nå. Venstre handler! Venstre har fått Klimaplanen gjennom Stortingsbehandling med flertall for de ulike grepene fra ulike politiske parti.

De store partiene er tunge å snu. Om de har begynt å tenke på nye løsninger, så bruker de lang tid på å vende om, om de i det hele tatt tør å ta modige standpunkt i redsel for at andre parti skal ta deres velgere. Venstre tørr å satse. Det håper jeg velgerne ser og støtter oss.

Les også

– På høy tid at barne- og ungdomskulturen blir tatt mer på alvor

Les også

Større frihet og flere muligheter gir økt likestilling

Les også

Ja, vi fikk gjennomslag!

Les også

Kulturlivets støtte(r)

Les også

Free seating for tilsatte i staten

Venstre vil bidra til klimakutt internasjonalt ved å leve opp til Parisavtalen og redusere klimautslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Venstre i regjering har allerede sørget for at utslippene går ned, og de er nå omsider under utslippsnivået for 1990. Politikken vår virker!

Kunnskap gir folk større frihet til å gjøre egne valg. Kunnskap utjevner sosiale forskjeller slik at alle får like muligheter. Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester som løser klimautfordringer og pandemier. Venstre satser på skolen og vil at våre barn får de beste forutsetningene for å lykkes.

Verdiskaping skjer i næringslivet, innenfor tjenesteyting og i kulturlivet. Venstre mener at det private næringsliv er en avgjørende bærebjelke i velferdsutviklingen, og verdsetter innsatsen til de som driver egne bedrifter.

Vi tror at private krefter kan være supplement til offentlige tjenester. Særlig utfordringene innenfor helse og endring i demografi gjør at vi trenger at alle kan bidra med sin kompetanse og sin arbeidsinnsats. Gode tjenester til innbyggerne og trygge arbeidsforhold for ansatte forutsettes.

Kulturmeldinga, stortingsmelding «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida», ble lagt fram med Venstre ved roret i Kulturdepartementet. Her viser Venstre sitt kulturpolitiske fundament og hvordan demokrati, ytringsfrihet, samhold og kreativitet bygger medborgerskap gjennom kunst og kultur.

Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig for handel, for fred og for å redde klima og natur.

Pandemien har vist oss at helse hos mennesker og helse hos dyr må vi forstå i sammenheng. Naturen må vi ta vare på.

Norge må fortsette med å ha et godt europeisk samarbeid, der EØS-avtalen er helt nødvendig for handel, for forskning og høyere utdanning.

Demokratiet er skjørt. Det ser vi med situasjonen i Hong Kong og Myanmar og mange andre steder i verden. Vi ser hvor viktig liberale krefter er i kampen for å beholde demokratiet.

Venstre står i debattene, vi tar initiativ og tør å stå i saker selv om det blåser fra alle kanter. For det er frihet og muligheter for alle det gjelder. Liberale stemmer trengs i politikken. Venstre er det liberale valget. Venstre er et parti som tørr å ta saken.