Vender tommelen ned for kommunal garanti: – Bør ikke ta ytterligere risiko

Rådmannen innstiller på å avslå søknaden om en kommunal lånegaranti på 9,5 millioner til nytt klatresenter i Ello-bygget.