De to møtene som komiteen for Eldredagen i Kristiansund arrangerte lørdag, hadde godt oppmøte. Komiteen satt igjen med inntrykket av folk på begge møtene var godt fornøyd.

Det første og største møtet ble holdt i bystyresalen med omlag 70 frammøte. Nestleder i Eldrerådet, Jan Dyrlie, ønska velkommen og ordfører Neergaard holdt en hilsningstale fra kommunen, der han også viste til at dagen var en internasjonal markering.

Etter talen overtok Tor Larsen med lysbildekåseriet «Vår barndoms by». Ved hjelp av bilder fra byen før, under og etter krigen, viste han byen slik mange av dagens pensjonister har opplevd den. Fra en by som ble svidd vekk i 1940, med stor deltakelse av folk når soldatene fra kampene i Nord-Norge ble begravd fra Nordlandet kirke, til kø av glade barn som skulle på kino, gjenreising av sentrum som kulminerte med ny kirke og avslutta med flyplassen ved Kvernberget.

Eldbjørg Hogstad, vår mangeårige formannskapssekretær, ledsaget allsangen på flygel og ga en Prøysen-deklamasjon til ære for forsamlinga – uten noe manus.

Røde Kors ved leder Mette Stavnes, informerte om alle tilbud organisasjonen hadde – ikke minst for pensjonistene. Brannvesenet ved Thomas Sjåvik Hånde og Karin Munch informerte om viktige ting pensjonistene burde være oppmerksomme på i hjemmene og som reduserte faren for brann og ulykker.

På Barmanhaugen seniorsenter møtte det 45 personer til mye sang. Mange kom tidlig til arrangementet, men komiteen sørga for kaffe og kaker med det samme og det satte de pris på!

Med evigunge Margaret Rensvik ved pianoet gikk allsangen greit og etter hvert kom Ole Andreas Silseth fra operaen til og de vartet opp med den ene «svisken» etter den andre. Komiteen fikk høre mange godord for denne del av markeringa.

Annett Hauknes fra kommunen fortalte om ombygging av seniorsenteret og hva pensjonistene i byen kunne forvente seg av aktiviteter der.

Leder for Innovasjonssenteret, Bjarte B. Løfaldli, holdt en veldig god informasjon om hva som skjedde hos de som ble ramma av svikt i hjernen. Han var opptatt av hvordan folk kunne forebygge at de ble syke.

Tor Larsen, referent