Å være førstegangsreisende som folkevalgt kommunestyrerepresentant i Heim kommune er slettes ikke et enkelt tillitsverv. De vedtak jeg må stemme over, tenker jeg alltid slik:

«Er dette til det bedre for folk flest i bygda mi?»

Mange vanskelige og interessante saker skal man sette seg inn, for deretter å ta et valg «for eller – imot!»

I Heim har vi sju kommunale flotte og gode barnehager med et godt fagpersonell. I tillegg er det også en glede og ha to private barnehager som ikke står noe tilbake ift innhold og kvalitet.

Heim kommune manglet ved årsskifte nesten 48 mill, derav 20 mill skulle overlates til rådmannen å finne en løsning på, uten at kommunestyret hadde vedtatt å endre noe på kommunestrukturen.

Fremskrittspartiet stemte imot posisjonens budsjettforslag, og begrunnet dette med bl.a. for lite konkrete detaljer om hvor kuttene skulle utføres. Vi hadde vårt eget budsjett som vi mente var bedre for folk flest, og som ikke ville ha truet noe av vår velferd og struktur som f.eks. nedleggelse av kommunale barnehager. Vi mente at posisjonens budsjett var «blodfattig», men kunne absolutt bli bedre med blodoverføring fra et «blått parti».

Kutt i drift først

Vi mener at rådmannen må først ta kutt i egen drift og organisasjon som han har full råderett og hjemmel til å utføre. Uten at vi politikere trenger å legge oss oppi hans disposisjoner. Når dette er foretatt, må han søke løsninger mot strukturendringer, hvis ikke annet er mulig. Nå starter rådmannen å kutte i strukturen først, uten at han synliggjør sine egne kutt.

Her vil det komme mange tiltak som berører den enkelte skattebetaler, bla. vil det kommunale svømmetilbudet for allmennheten på Kyrksæterøra bli stengt etter skoletid og på kveldstid.

Dette mener Fremskrittspartiet er å bygge ned velferden i vår nye kommune, og det spesielle er at nettopp Senterpartiet er førende i denne rollen. At Arbeiderpartiet støtter dette er noe mer normalt, for de driver jo «dobbelmoralpolitikk» (Sier og lover en ting – og stemmer deretter imot)

Formannskapets posisjon stemte for nedleggelse av Halsanaustan og avdelingen Stjernen under Grøtnes Barnehage. Halsanaustans lokalbefolkning, lag og foreninger ble rystet over vedtaket og starter en heroisk kamp om å få beholde sin barnehage. Ikke nok med at lokalbefolkningen påpeker hvor dårlig dette vedtaket vil omfatte, så kommer også næringsaktører som Lerøy og forteller hvor viktig det er med en barnehage på Halsanaustan, for å ivareta nok rekruttering og skatteinngang.

Dette massive engasjementet når til slutt posisjonen, og de gjør om sin mening og utsetter nedleggelsen mot at den skal komme tilbake som en ny vurdering til høstens budsjett 2022.

Jeg takker alle på Halsanaustan for et godt og saklig engasjement, og at folk flest blir hørt i slike viktige saker.

«Først mæ sjøl»

Samtidig har posisjonen vedtatt å bygge en ny barnehage til kr. 35 mill på Ven i Ytre Snillfjord, som skal romme ca 25 barn, selv om Fellesnemda i Heim lagde en avtale ved kommunesammenslåingen, at barnehagen på Ven skal rehabiliteres med 6-8 mill.

Denne barnehageutbyggingen utgjør en kostnad per barnehageplass med ca kr. 1,5 mill

Her bruker representanter fra Arbeiderpartiet sterke argumenter for «hvor viktig det var at Ven fikk en ny barnehage som skulle bidra til at det Ikke ble fraflytting fra området!»

Fremskrittspartiet er fullstendig enig i disse argumentasjoner, men de samme representanter spesielt fra Arbeiderpartiet underkjenner sine egne argumenter når Halsanaustan skal vedtas og legges ned. Men derimot forsterker viktigheten med at slike avgjørelser må bare gjennomføres for å «berge» den kommunale økonomien.

Dette er et tydelig tegn på «først mæ sjøl»-politikk!

Det er slike politikere som nå har entret «scenen» i kommunestyresalen i Heim kommune.

Senterpartiets har i denne saken signalisert sitt hovedbudskap at de ikke ønsker å ivareta mangfoldet og velferden i distriktet. Her bryter de med sine egne fanesaker både lokalt og sentralt, sitat:

• Bevare skole og barnehagestruktur i den kommende valgperiode

• Gode tjenester nært folk, gir trygghet

• Dagens storstilte sentralisering av makt, tjenester og arbeidsplasser skaper utrygge lokalsamfunn. Avstandene øker

• Sp vil ha et samfunn der det er folket som bestemmer

Blir spist av stormakta

Dette er hverdagspolitikken i Heim kommune for tiden, der valgflesk er herved dokumentert og vist til virkeligheten ført i pennen av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, med Heimlista på slep. Jeg velger å tro at KrF i denne saken må ha spist kamelen, for de er i alle fall et parti som bryr seg virkelig om barn og familie i distriktet, slik som Fremskrittspartiet også gjør.

Fremskrittspartiet stemte i alle fall mot en nedleggelse av barnehager i Heim kommune, herunder avd. Stjernen, og vi vil fortsette med dette. Posisjonen skal ha for at de endelig hørte på innbyggerne, og ombestemte seg – inntil videre.

Jeg har i vår valgkamp, og under det siste kommunestyret, oppfordret til at de lokale folkevalgte politikerne som sokner til «gamle Halsa kommune», må stå samlet opp for å ivareta sin lokalbefolknings interesse og velferd, før de blir «spist» av «stormakta» fra politikere fra «Gamle Hemne og Snillfjord Kommune».

Dere er herved advart!

Som førstegangsreisende politiker hadde jeg heller ønsket at posisjonen hadde vært ærlig og heller ville ha erkjent at vårt valg med og gå inn for rådmannens innstilling, ikke slo heldig ut.

Nå vil dette føye seg inn i arkivet for «politikerforakt».

Fremskrittspartiet vil oppfordre alle innbyggere i Heim kommune til å følge med når kommunestyret går «direkte»: https://heim.kommunetv.no/


Bjarne Sæther, gruppeleder Fremskrittspartiet, kommunestyrerepresentant i Heim kommune