Den beste måten å finne ut hva som er riktig å stemme er også å inkludere hva partiene har gjort for regionen de bor i. Siden Arbeiderpartiets fargeklatt Per Vidar Kjølmoen tydeligvis ikke har fått med seg at Frp faktisk har gjort noe på samferdselssiden, så skal jeg hjelpe han litt på vei:

Fremskrittspartiet var så vidt kommet i regjering senhøsten 2013 før samferdselsminister Ketil Solvik Olsen reiste opp til Nordmøre for å rive den rødgrønne bomstasjonen mellom Astad og Knutset. Dette mener Arbeiderpartiet var uten betydning.

Deretter fikk vi gjennomslag for å lage ny vei mellom Tingvoll og Meisingset. Denne veien er nå åpnet, og vi har tatt mål av oss at resten av strekningen frem til Ålvundfjord må få samme fornyelse – UTEN bompenger.

Kjølmoens eget Arbeiderparti satt i en åtte-års flertallsregjering uten å løfte en finger for «den glemte vei», og ingenting tyder på at de har tenkt å løfte en finger for denne veistrekningen den neste perioden heller.

I Kristiansund var det nærmest ukentlig trafikkulykker i «flyplasskrysset». Frp ryddet opp, og undertegnede var blant de som fikk æren i å være med å åpne denne. Arbeiderpartiet mener at dette var bortkastede penger, og skal i hvert fall ikke regnes inn som en del av veien….

E39 mellom Betna og Stormyra er Nordmøres hovedfartsåre nordover, men ble regnet som trafikkfarlig, svingete og så smal at det ikke er plass til gul midtstripe. Frp fikk gjennomslag for å bygge nye vei, MED gul midtstripe, og UTEN bompenger.

Arbeiderpartiet pratet i flere ti-år om samme strekning, uten å gjøre noe som helst for at det faktisk skulle gjøres noe. Jeg kunne fortsatt med resten av fylket, men jeg skal ha en bitteliten tiltro til at Arbeiderpartiets førstekandidat kanskje ser at Frp ikke manglet så mye handlekraft likevel?

Kjølmoens eget Arbeiderparti satt i en åtte-års flertallsregjering uten å løfte en finger for «den glemte vei»

Jan Steinar Engeli Johansen

Jeg vil gjerne utfordre Kjølmoen til å si hva han og Arbeiderpartiet skal gjøre på vei-siden for Nordmøre og resten av fylket.

- Kan Kjølmoen garantere at Frp sitt gjennomslag av et helt bompengefritt Nordmøre fortsatt skal forbli bompengefritt, eller er Arbeiderpartiets gavepakke til nordmøringene at de må forberede seg på igjen å betale bompenger?

-Hvordan vil bilistene her merke at Kjølmoen kommer på Stortinget?

- Hvilken handlekraft vil Kjølmoen utvise de neste fire årene? Altså konkret hvilke prosjekter for Nordmøre lover han å få gjennomslag for?

Vanlige folk fortjener gode, trygge veier uten bompenger. Vil du forklare Arbeiderpartiets politikk når det kommer til bompenger, Kjølmoen?

Les også

Halverte fergetakster med Ap er bedre enn ansvarsfraskrivelser fra Frp

Les også

Arbeiderpartiet vil halvere fergetakstene

Les også

– Snakk om skyte seg selv i foten, Kjølmoen!

Les også

Ap vil halvere fergetakstene, Frp mangler handlekraft