Sosialistene elsker å finne på nye måter å ta pengene fra folk flest. Nok en gang er det bilistene sin tur til å betale. Nå er det veiprising med taksameter i alle norske biler som venstresiden ønsker å innføre. Det sier Fremskrittspartiet nei til.

Veiprising skal bli nok en avgift som bilistene skal betale. Avgiften setter ulike priser på veiene basert på hvor du kjører, når på døgnet du kjører og hvor langt du kjører. Meningen med veiprising er den samme som bompenger. Det vil si å tvinge deg som bilist til å gå, sykle eller ta kollektivtransport istedenfor å kjøre bil. Det er ikke politikerne som skal bestemme hvordan du skal komme deg rundt. Vil du kjøre bilen så skal du få lov til det uten å bli straffet.

I hver norsk bil så skal det bli installert en GPS som blir kontrollert av myndighetene. Dette mener vi begrenser bevegelsesfriheten din mer enn den allerede er begrenset. Norges innbyggere blir overvåket nok.

Tømmer kontoen

Veiprising vil bety at i distrikts-fylket Møre og Romsdal blir det umulig å komme seg rundt uten at bankkontoen din tømmes. Det er stor distanse mellom de tre store byene i fylket, Kristiansund, Molde og Ålesund. Dette vil gjøre at de som allerede har dårlig råd blir de store taperne og vil skape større sosiale ulikheter for folk som er avhengige av bilen.

Fremskrittspartiet mener det er feil å straffe bilistene som allerede sliter med de enorme kostnadene som er på veien. Staten svømmer jo over i penger som er ranet fra bilistene gjennom engangsavgift, omregistreringsavgift, veiavgift, bensin/dieselavgift, trafikkforsikringsavgift og merverdiavgift.

Forbyr bilen?

Fremskrittspartiet vil bygge Norge. Vi vil bruke de store pengene til å bygge infrastruktur og landet sammen. Derfor vil Fremskrittspartiet bygge E-136 Åndalsnes-Dombås for å gi næringslivet i fylket vårt mer effektiv transport ut av fylket.

Hva blir venstresidens neste plan? Å totalt forby bilen? Det ville ikke ha sjokkert meg i det hele tatt. Venstresidens miljøpolitikk har gått langt over friheten til enkeltmennesket og dette må stoppes her og nå.

Til neste valg trenger Møre og Romsdal et parti som tar hensyn til innbyggernes lommebøker. For når sosialistene tror at innbyggerne har evig med penger, vet Fremskrittspartiet at ikke alle har råd til Arbeiderpartiets politikk.

Les også

Veiprising er løsningen