Vil alt bli så mye bedre når pandemien er over? Mange av oss som er eldre og enslige, mener ikke det. De fleste av oss er skeptiske til den digitale utviklingen i samfunnet av mange grunner. Vi forstår oss verken på digitale hjelpemidler eller språkbruk. Vi er ikke interessert i PC eller mobiltelefon for å følge med i utviklingen. Vi er ikke interessert i å følge med når det blant annet gjelder digital teknologi, språkbruk, motehysteri og trendsetting på grunn av irritasjon og negative impulser.

Vår største fiende

Vi mennesker er som andre flokkdyr, avhengig av å leve i grupper for å overleve. Vår største fiende er ensomhet. Dette er noe markedskreftene ved hjelp av moteskapere og trendsettere, vet å benytte seg av. Det motehysteriet vi opplever i dag, har medført at moteindustrien verden over er blitt milliardindustri.

Mange har av ulike årsaker, problemer med å følge moter og trender og mister derfor følelsen av gruppetilhørighet. De isolerer seg derfor mye, som igjen ofte fører til aggresjon og psykiske plager.

Den motebransjen vi opplever i dag, er først og fremst rettet mot unge mennesker. Men vi legger merke til at mange eldre følger ungdomsmotene. Er det fordi disse oppholder seg for det meste sammen med ungdom, er det fordi de har et ekstremt oppmerksomhetsbehov eller er det fordi de har et ønske om evig ungdom?

Jeg må innrømme at jeg mister all respekt for en 70 åring som går rundt med en bukse som henger langt nede på baken, hettegenser, hestehale og tatoveringer over hele kroppen.

Skeptiske

Jeg snakker ofte med eldre mennesker om dagens situasjon og om fremtiden. De fleste er skeptiske og uttrykker negative følelser. Noen sier at de heldigvis ikke har så lenge igjen å leve, og at de er glade for at de ikke er ungdom i dag. De peker gjerne på økende kriminalitet og rusmisbruk i nærmiljøene og mener ofte at økningen kan skyldes bruken av digitale medier. Den hyppige bruken kan hemme en positiv personlighetsutvikling og kan føre til at vi går i negativ retning.

Det virker som selvopptattheten og oppmerksomhetsbehovet blant folk er økende. Dette fører ofte til den dobbeltmoral vi kjenner til, når det oppstår konflikt mellom ekte følelser og pekefingermoral. I dag opplever vi at flere og flere av oss lever et dobbeltliv, noe som svekker tillitten til folk. Vi som er eldre, vil ikke omgås folk vi ikke har tillitt til. Når vi ikke lenger føler at vi kan stole på noen, vil vi ikke lenger ha noe med noen å gjøre. Vi vil ofte få lyst til å søke på en ledig plass på et sykehjem, uten å ha behov for det.