Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen: I et leserinnlegg i Tidens Krav 02.06.21 «Vegvesenet orienterer» forsøkte du å latterliggjøre meg med spydigheter og hersketeknikk for mine anklager mot vegvesenet om juks med kostnadstall og manglende løsning forbi Veøya. I et leserinnlegg samme sted den 07.06. påpeker jeg at heller ikke du svarer på mine anklager og spørsmål som jeg hadde stilt til vegvesenet i godt over ett år. Jeg spør deg om du setter din stilling inn på at kostnadstallene i rapporten fra desember 2019, som konkluderte med at Romsdalsaksen ville bli 6-14 mrd dyrere enn Møreaksen, er korrekte og pålitelige. Og at det ikke er mulig med en god løsning forbi Veøya som er kostnadsmessig og teknologisk konkurransedyktig. Og at rapporten på alle måter er troverdig. Og at konklusjonen om at det er vist at Romsdalsaksen ikke er konkurransedyktig mot Møreaksen er troverdig og korrekt.

Du har ennå ikke svart på dette.

Hold i anklager

I etterkant har Tidens Kravs journalist Arild Myhres avsløringer vist at det var hold i mine anklager. Men både du og toppledelsen i Statens vegvesen har glimret med deres fravær i denne svært alvorlige saken, Davik! Betyr dette at dere mangler gode og troverdige svar og forklaringer på disse alvorlige anklagene og avsløringer? Bare ett tydelig «svar» er gitt: Samferdselsministerens ordre om at det skal lages en hurtigutredning om muligheten for en undersjøisk løsning forbi Veøya. En slik løsning var foreslått av vegvesenets avdeling Vest, men ble neglisjert av avdeling Midt. Klarere «svar» uten å svare på anklagene om juks også på andre områder skal en lete lenge etter. Vil tåkeleggingen lykkes? Eller vil det politiske Norge nå gripe fatt i denne saken?

Ydmykende

For innrømmelsene og beklagelsene sitter langt inne hos vegvesenet og samferdselsministeren. Det er flaut og ydmykende å bli tatt med buksa nede. Så flaut og ydmykende, at det beste er å sitte stille i båten og forsøke å forbigå det hele i stillhet. Noe som er psykologisk forståelig. Men svakt og hjelpeløst av lederne i Statens vegvesen. Dere har sannelig drete på draget, Davik! Så til de grader, at her bør Nye Veier AS få komme og rydde opp etter dere. Det gjør de nok med glede bare de slipper til, tross skitlukt og rot. For Statens vegvesen har ødelagt befolkningens tillit i Møre og Romsdal for lang tid. Og tillit er viktig, eller hva, Davik og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland?

La dette være en hevet pekefinger om hva som kan skje om denne ukulturen fritt får fortsette

Lars Valderhaug

Spørsmålet er nå om du, samferdselsminister Hareide, går ut av tiden i Samferdselsdepartementet med et klynk eller med hodet hevet. Hva har du tenkt å gjøre med denne saken? Opplyse eller dysse ned? Du svarer ikke fullstendig og tillitvekkende på Tidens Kravs åtte spørsmål om din tillit til Statens vegvesens håndtering av denne saken. Du har sannelig blitt tilstrekkelig advart i lang tid om dette, men du har ikke en gang brydd deg med å svare på disse alvorlige varslene.

Mangelvare

Veien videre avhenger av viljen til erkjennelse av de feil som er begått. Lytter vi til Eva Jolys advarsel om at Norge er verst i Norden når det gjelder korrupsjon? Hun begrunner dette med at Norge har et problem med nære relasjoner. Det har vi sett eksempler på i denne saken. La dette være en hevet pekefinger om hva som kan skje om denne ukulturen fritt får fortsette, og ikke spekulasjoner i om at denne grensen er overskredet. Men det er grunn til å heve øyenbrynene. For å motvirke en slik utvikling er det viktig å erstatte hemmelighold med transparens. Dette har vært mangelvare hos Statens vegvesen i denne saken.

Så hvor går veien videre?

Les også

Når vegengasjementet renner over

Les også

Heller ikke utbyggingsdirektør Davik svarer

Les også

– Utbyggingsdirektør Davik, finn deg eit politisk parti!