Gravearbeid gjør at det er redusert framkommelighet her

Arbeidet med å etablere ladestasjoner gjør at gående dirigeres bort fra Byfossen i Kristiansund sentrum.