– Mange skal feriere i Norge også i år. Vi forventer mye sommerferietrafikk over hele landet, særlig langs de mest populære strekningene. Vær forberedt på kø og forsinkelser både på veier og ferjeforbindelser. Slik unngår du stress og bidrar til at alle kommer trygt fram dit de skal, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Mange steder i landet var torsdag eller fredag siste skoledag før sommerferien, og ferieutfarten er dermed i gang. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) besøkte i den anledning Veitrafikksentralen Øst fredag, der han ble orientert om arbeidet de gjør.

Flere dødsulykker

Denne våren har det vært tre ganger så mange dødsulykker sammenlignet med i fjor. Så langt i juni har åtte personer omkommet i trafikken. I fjor omkom til sammen 29 personer i juni, juli og august.

– Dette er en utvikling i feil retning. Sommermånedene ligger erfaringsmessig høyt på ulykkesstatistikken. Det er en periode med mye trafikk, og farten er generelt sett også høyere. Dette gir større risiko for ulykker, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Beregn god tid

Høy fart, uoppmerksomhet og trøtthet er medvirkende til over 40 prosent av de alvorligste ulykkene.

Ferietiden innebærer at mange kjører langt og på veier de ikke er vant til å kjøre. Det krever oppmerksomhet, konsentrasjon og overskudd, påpeker Ranes. Beregn god tid, ta pauser, og bytt sjåfør hvis du kan, er oppfordringen.

– De tre viktigste rådene våre er i tillegg: Husk bilbelte, hold fartsgrensene og kjør rusfritt, så blir veien mer sikker både for deg selv og andre, sier hun.