Tapet er stort, og trist er det for alle vi som kjemper mot den håpløse Møreaksen at en av vår aller fremste forkjempere døde så brått og uventet. Selvsagt var tapet størst for familien og nære venner til Lars Svein Valderhaug. Men, vi med større distanse føler også et tap - et reelt tap. Lars var prinsippfast og aksepterte ikke fusk og fanteri. På en direkte og litt dristig måte kritiserte Lars mange tvilsomme prosesser knyttet til prosjektet Møreaksen.

Han hadde sine mistanker, og var sikker i sin sak om samrøre, tvilsomme kostnadstall og urettferdige sammenligninger. Noe positivt i det vonde er at Lars fikk oppleve bekreftelse på mange av sine mistanker ved journalist Arild Myhre (Tidens Krav) sine avsløringer via innsyn i omkring 500 e poster knyttet til Møreaksen.

Det er allerede brukt mer enn 300 million kroner til prosjektet Møreaksen, og det virker som det kjempes for å nå «point of no return». Forhåpentligvis vil tilgangen til «frie midler» bli vanskeligere etter regjeringsskiftet, for det er helt andre veger som må prioriteres. E136 - «eksportvegen» fra Ålesund til Dombås regnes av tunge aktører og folk flest som fylkets viktigste veg, og fylkesvegene er i skremmende dårlig forfatning.

Den ca 100 mil lange «nye E39» mellom Trondheim og Kristiansand er et svært ambisiøst og krevende prosjekt som må ses i et 100 års perspektiv. Da må man være helt sikker på at rette traseer blir valgt. Det overordnede formålet for prosjektet er reduksjon i reiselengde og viktigst - nærmest halvering av reisetiden.

Lars og jeg var ikke alltid enige, men vi var 100% enige om at fast forbindelse som erstatning for fergedrift over de 7 fjordene som må krysses i E39 prosjektet er det klart viktigste punktet for reduksjon i reisetid.

Dernest kommer reduksjon i reiselengde. På det punktet kan kombinasjonen Møreaksen og Hafast erstattes av et 5 mil kortere alternativ som er minst 30 mrd billigere. Det oppnås ved traseer via Stranda/Sykkylven og Romsdalsaksen.

Solberg-regjeringen bevilger penger til Lerstad - Breivika i Ålesund og Lønset - Hjelset i Molde i 2022, men ikke ei krone til Møreaksen. Den nye regjeringen vil garantert gjøre endringer i budsjettet, men målt i kroner blir de små. Behovet for å markere en ny kurs tilsier imidlertid at penger flyttes og fanesaker får fortrinn.

Lars - rapporten du la ut på FB 05.09.21 er obligatorisk lesning for alle ansvarlige personer - vi plikter å gjøre den kjent. Din reise er slutt, Lars - takk for innsatsen!