Vedtok å kutte, men antall stillinger har økt: – Det er vanskelig å forstå

Politisk undring over at antall årsverk har økt med 65, men er vedtatt kuttet med 100.